Organisation och verksamhet

Nacka Köttprodukter AB är ett expanderande och framgångsrikt småföretag i livsmedelsbranschen och startades 1982. Företaget sysslar med att framställa hamburgare, både frysta och färska. Vi kan även erbjuda kunder lammburgare samt även viltburgare. Dom olika köttråvaror som används i tillverkningen köps in från godkända leverantörer framförallt belägna i Europa. En viss mängd av kött köps också in från Sverige efter kunders önskemål vilket blir en större del dessa dagar.

Nya smaker, storlekar och utseende för en alltmer krävande marknad kan vi tillhandahålla. Detta medför att vi kan idag tillverka kundunika produkter som man lägger på beställningssortimentet och minsta batch är 200kg och leveranstiden är 2-3 veckor för kunden.  Kunden kan då styra storlek (har idag ca 50 olika storlekar) och smaker.

September 2013 blev vi IP-LIVSMEDEL certifierade och är ansluten till KÖTT FRÅN SVERIGE samt är KRAV certifierade sedan mars 2014.

Nacka Köttprodukter AB värnar om hög råvaru kvalitet, hög produktionshygien, samt en bra arbetsmiljö. För att säkerställa spårbarheten använder vi oss av Trace This som är ett datoriserat spårbarhetsprogram. Detta program hjälper oss att få en 100 % spårbarhet i våra produkter och prover. Från februari 2012 är att vi har en metalldetektor i vår produktion.

Företaget påbörjade Stockholms Stads Miljödiplomering 2003.  Dessutom vidareutbildas personalen med olika typer av kurser t.ex. miljö, brandskydd, krishantering, miljökunskap, miljöledningssystem, miljölagstiftning samt dom obligatoriska hygienutbildningar. Företaget har genomfört en miljöutredning där våra mest betydande miljöaspekter kartlagts. Utifrån detta har vi formulerat en miljöpolicy, miljömål och handlingsprogram. Detta innebär Bl.a. att all el idag kommer från Svensk Naturenergi AB som tillhandahåller endast vindkraft.

Nacka Köttprodukter AB                                                                    Älvsjö april 2018

Stefan Grahn